Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 3 đợt bàn giao chứng thư số của năm 2016

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đơn vị đã tiếp nhận được  3 đợt bàn giao chứng thư số của năm 2016 gồm 487 chứng thư số tổ chức, 1679 chứng thư số. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tuy nhiên, chứng thư số thuộc đợt 4 gồm 262 chứng thư số cho tổ chức, 935 chứng thư số cho cá nhân chưa được bàn giao cho Tổng cục Thuế.

Để triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Tổng cục Thuế có nhu cầu sử dụng rất nhiều chứng thư số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử trong nội bộ ngành Thuế với người nộp thuế. Vì vậy, Tổng cục Thuế đã có văn bản đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền - Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ ưu tiên cấp chứng thư số cá nhân đợt 4 trước ngày 25/5/2016 và chứng thư số tổ chức đợt 4 trước ngày 31/5/2016.

(T.H)