Tổng cục Thuế không bảo trợ Chương trình giao lưu nghệ thuật và biểu dương “Doanh nghiệp chung tay xây dựng đất nước”

Vừa qua, một số hiệp hội, doanh nghiệp nhận được hồ sơ mời tham dự chương trình Giao lưu nghệ thuật và biểu dương “Doanh nghiệp chung tay xây dựng đất nước”, trong đó có nêu Tổng cục Thuế là đơn vị bảo trợ. Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Công văn số 03/CV/VHDN ngày 9/9/2015 của Ban Tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật và biểu dương “Doanh nghiệp chung tay xây dựng đất nước” thì Ban Tổ chức đề nghị Tổng cục Thuế có thư chúc mừng của Tổng cục trưởng gửi các doanh nghiệp đã chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Với phương châm sẵn sàng ủng hộ các chương trình có ý nghĩa đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung, Tổng cục Thuế đã đồng ý có thư chào mừng cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã có những nỗ lực, đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, xã hội.

Tuy nhiên, với việc Ban Tổ chức chương trình đưa Tổng cục Thuế là “Đơn vị bảo trợ” trong hồ sơ mời các đơn vị tham dự chương trình là hoàn toàn sai lệch, không đúng với tinh thần của Công văn số 03/CV/VHDN ngày 9/9/2015 và những nội dung mà Ban Tổ chức trao đổi.

Tổng cục Thuế khẳng định không “Bảo trợ” và không đồng tổ chức chương trình này.

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5398/TCT-TTHT ngày 16/12/2015 gửi Ban Tổ chức chương trình, đề nghị gỡ bỏ toàn bộ các thông tin liên quan đến Tổng cục Thuế trên hồ sơ xin tài trợ và trên các phương tiện truyền thông khác, đính chính các thông tin sai lệch đã công bố.

(PV)