Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa có thông báo về việc Nâng cấp một số ứng dụng trong ngành từ 09h00 ngày 21/04/2018 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018. 
Ảnh minh họa - Nguồn internet.Ảnh minh họa - Nguồn internet.

Theo đó, nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN và một số nội dung nghiệp vụ mới, Tổng cục Thuế  nâng cấp các ứng dụng: Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.3; Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS) phiên bản 2.5.7; Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.5; Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3; Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.9.

Thời gian nâng cấp các ứng dụng từ 09h00 ngày 21/04/2018 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018. 

Trong thời gian nâng cấp ứng dụng TMS, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng thao tác của NSD đê đảm bảo các dữ liệu chuyển đổi không bị biến động.

(T.H)