Tổng cục Thuế nỗ lực thực hiện Nghị quyết 19

(eFinance Online) - Phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong quý I/2016, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu phương pháp đánh giá các tiêu chí mở rộng về chỉ số nộp thuế của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với các thủ tục hành chính (TTHC) sau kê khai như hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại về thuế.
Tổng cục Thuế nỗ lực thực hiện Nghị quyết 19

Đồng thời rà soát các văn bản pháp quy, quy trình nghiệp vụ và TTHC thuế trong đó tập trung rà soát, khảo sát và đánh giá lại tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế, công tác giải quyết khiếu nại của DN để năm 2016 phấn đấu đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế ở cả 03 nhóm chỉ tiêu: kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục triển khai phát triển các ứng dụng đáp ứng yêu cầu chính sách thuế mới, quy trình quản lý thuế mới và đơn giản hoá TTHC thuế, giảm số giờ tuân thủ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai rộng và duy trì hệ thống ứng dụng quản lý thuế xử lý tập trung TMS; Mở rộng khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp, tính đến tháng 02/2016, số doanh nghiệp đăng ký khai qua mạng đạt trên 518.000 DN, đạt hơn 99% số DN đang hoạt động.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế phối hợp với các Ngân hàng Thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử, tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ, kết quả: tính đến hết tháng 02/2016 đã có trên 495.000 DN đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ và có trên 473.000 DN đã đăng ký sử dụng dịch vụ với NHTM.

Hiện, Tổng cục đang hoàn thiện Quy trình hoàn thuế điện tử, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu hết năm 2016 thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 95%.

Trong quý I/2016, Tổng cục Thuế đã thực hiện xây dựng các kế hoạch: triển khai rộng và duy trì hệ thống ứng dụng Quản lý thuế xử lý tập trung (hỗ trợ các Cục Thuế sử dụng và vận hành ứng dụng sau triển khai, tổ chức hội nghị xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng, tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai ứng dụng TMS cho 63 Cục Thuế); Nâng cấp ứng dụng khai thác và tập trung thông tin người nộp thuế (TPH) đáp ứng tập trung và khai thác dữ liệu hộ kinh doanh (phấn đấu hết năm 2016, hoàn thành tổ chức lựa chọn đối tác và nâng cấp ứng dụng khai thác và tập trung thông tin NNT đáp ứng tập trung và khai thác dữ liệu hộ kinh doanh); Nâng cấp và triển khai ứng dụng Phân tích rủi ro (TPR) đáp ứng yêu cầu phân tích dữ liệu của cá nhân kinh doanh làm cơ sở ấn định doanh số và tiếp tục nâng cấp ứng dụng tích hợp thông tin giữa các cấp và các đơn vị bên ngoài đáp ứng nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục hoàn thiện quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cụ thể đã và đang xây dựng Đề cương chung cho 08 bộ tiêu chí quản lý rủi ro theo Thông tư số 204/TT-BTC ngày 21/12/2015 quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Chủ động nghiên cứu tài liệu quốc tế trong việc xây dựng bộ tiêu chí rủi ro và làm việc với chuyên gia IFC, WB về xây dựng bộ tiêu chí rủi ro trong quản lý thuế.

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế đánh giá của NNT đối với thể chế chính sách, TTHC thuế và chất lượng quản lý của cơ quan thuế và cán bộ thuế, trong quý I/2016, Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng Kế hoạch Điều tra xã hội học đánh giá sự hài lòng của NNT và xây dựng Kế hoạch Khảo sát đánh giá sự hài lòng NNT tại một số địa phương; đã tổ chức khảo sát thực tế và tổ chức hội thảo lấy ý kiến DN về chi phí tuân thủ thuế, tổng hợp những vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách, TTHC thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế.

(T.H)