Tổng cục Thuế tăng cường tìm hiểu biện pháp chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận

Để tăng cường tìm hiểu về Các biện pháp chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) do OECD và G20 vừa thông qua tháng 10/2015, sáng ngày 13/11/2015, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế và Công ty KPMG đã có buổi thảo luận về BEPS và APA (Cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế) do chuyên gia cao cấp về Giá chuyển nhượng của KPMG Mỹ vào trình bày.

Toàn cảnh buổi thảo luận. Ảnh nguồn: Tổng cục Thuế.Toàn cảnh buổi thảo luận. Ảnh nguồn: Tổng cục Thuế.

Buổi thảo luận tập trung vào BEPS và APA (Cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế).

Về nội dung về BEPS, các vấn đề được thảo luận bao gồm: Tổng quan chung và cập nhật về BEPS- tác động và thách thức đối với các nước đang phát triển khi triển khai thực hiện BEPS; Ảnh hưởng của BEPS đến chính sách thuế và quản lý thuế; Quan điểm và phản hồi của các Công ty đa quốc gia đối với BEPS; Chia sẻ các hoạt động của KPMG tham gia liên quan đến BEPS - Quan điểm/Phương hướng tiếp cận của các công ty tư vấn thuế và Phương hướng triển khai của Tổng cục Thuế và Bộ Tái chính về BEPS.

Đối với nội dung về APA, hai bên trao đổi về các kinh nghiệm thành công đối với APA (từ phương diện của cơ quan thuế và đối tượng nộp thuế- thực tiễn của cơ quan thuế Hoa kỳ); Chia sẻ các điểm lưu ý khi tham gia APA với Hoa Kỳ (Quan điểm của cơ quan thuế Hoa kỳ và kinh nghiệm đàm phán với các cơ quan thuế đối tác); Trao đổi về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ: Các vấn đề chính cần lưu ý khi thực hiện, Các vấn đề về thủ tục và nội dung cần chú ý khi chuyển hình thức APA từ đơn phương sang song phương.

Những nội dung thông tin, trao đổi tại Hội thảo sẽ được cơ quan Thuế Việt Nam nghiên cứu, áp dụng trong quá trình thực hiện về BEPS và APA.

(PV)