Tổng cục Thuế tập huấn quy trình quản lý và cưỡng chế nợ thuế

Trong 3 ngày từ 23-25/9/2015, tại TP. HCM Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình quản lý  và cưỡng chế nợ thuế (QLN&CCN) cho gần 200 cán bộ, công chức thuộc 19 cục thuế khu vực phía Nam.

Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức thuế tập trung phân tích các nội dung chính của quy trình QLN&CCN thuế ban hành kèm theo các Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 và Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đồng thời hướng dẫn lập báo cáo và ứng dụng quản lý nợ thuế, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp vướng mắc cho các đại biểu tham dự. 

Trước đó, Hội nghĩ cũng đã được triển khai tại các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam cho 44 cục thuế ở khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

(T.H)