Tổng cục Thuế tập huấn triển khai công tác CNTT ngành Thuế giai đoạn 2016 - 2020

(eFinance Online) - Trong 2 ngày 28,29/7/2016, tại Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Thuế tại Thừa Thiên Huế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn “Đánh giá công tác triển khai, khai thác ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2011 - 2015, kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2016 - 2020”.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí phát biểu tại Hội nghị.Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã hoàn thành mục tiêu tổng quát, hoàn thành các nội dung công việc cụ thể nêu trong kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 với các kết quả nổi bật gồm: Hoàn thành các dự án trọng tâm, xây dựng và triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế (QLT) mới, trước mắt đã đáp ứng được yêu cầu QLT; Đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ về thuế cho người dân và DN, đặc biệt triển khai các dịch vụ thuế điện tử đều vượt mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm và các Nghị quyết của CP; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp đáp ứng nhu cầu triển triển khai các ứng dụng CNTT; Đạt được mục tiêu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nội ngành; Đồng thời nguồn nhân lực được từng bước củng cố.

Thời gian qua, ngành Thuế cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhất là khi chính sách, văn bản pháp quy về Thuế, các mẫu biểu khai thuế, nộp thuế, bác cáo thuế thay đổi thường xuyên, liên tục; từ đó phải thường xuyên phát sinh các dự án mới ngoài kế hoạch. Trong khi đó, trình tự, thủ tục xây dựng một dự án CNTT theo quy định của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP và Luật đấu thầu quá phức tạp và mất nhiều thời gian. Do đó, việc đáp ứng ngay chính sách hay yêu cầu nghiệp vụ mới phát sinh trong ngành Thuế không thể kịp thời, chất lượng ứng dụng chưa tốt, giảm sự tin cậy về dữ liệu trong các ứng dụng. Hơn nữa hiện nay nguồn nhân lực CNTT còn tương đối mỏng, chất lượng chưa được đảm bảo, trong khi đó, việc triển khai các ứng dụng QLT mới theo hướng tập trung và theo tiêu chuẩn quốc tế khác và khó hơn nhiều so với các ứng dụng trước đây.

Tuy còn nhiều khó khăn vướng mắc, việc ứng dụng CNTT trong ngành Thuế hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu mong muốn của người sử dụng các cấp, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngày càng cao, nhưng đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) thì ứng dụng CNTT đã đóng vai trò quan trọng công tác QLT và đã đem lại những hiệu quả to lớn trong công cuộc hiện đại hoá công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế.

Tổng cục Thuế tập huấn triển khai công tác CNTT ngành Thuế giai đoạn 2016 - 2020 ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị.
Cũng tại Hội nghị, các chuyên gia từ Cục CNTT Tổng cục Thuế cũng đem đến cho các học viên tham gia hội nghị những thông tin chuyên sâu về Kế hoạch triển khai thực hiện ứng dụng CNTT ngành Thuế giai đoạn 2016 - 2020; Sơ kết đánh giá công tác tin học 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch triển khai CNTT 6 tháng cuối năm 2016 đáp ứng yêu cầu Nghị Quyết số 19-2016/NQ-CP  ngày 28/4/2016  và  Nghị quyết số 36A/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

(T.H)