Tổng Cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hoá đơn điện tử

Triển khai thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế ngày 3/2/2015 đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-TCT thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hoá đơn điện tử thuộc Tổng cục Thuế.

Buổi tập huấn thí điểm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại Cục thuế TP Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng. Buổi tập huấn thí điểm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại Cục thuế TP Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Theo đó, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm trưởng ban và thành viên là các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chính là chỉ đạo, đánh giá tổng kết quá trình thực hiện thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế thời gian qua tại các Cục Thuế thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh; từ đó đề xuất biện pháp, giải pháp và phương hướng thực hiện hoá đơn điện tử thời gian tới tại các địa phương trong cả nước. Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện dịch vụ hoá đơn điện tử trong phạm vi toàn quốc; trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Chỉ đạo rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến dịch vụ hoá đơn điện tử; chỉ đạo xây dựng các văn bản pháp quy và quy trình để triển khai thực hiện hoá đơn điện tử; ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. Chỉ đạo việc đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; điều phối nhân sự; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành Tài chính để tổ chức triển khai hoá đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc.

(Tuấn Anh)