Tổng cục Thuế tích cực triển khai hóa đơn điện tử

(eFinance Online) - Triển khai thực hiện Thông báo số 147/TB-BTC, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 1813/TB-TCT ngày 01/04/2016 triển khai thực hiện các nội dung về hoá đơn điện tử.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng hoá đơn (giấy, điện tử) và kết quả thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử đối với doanh nghiệp lớn, đặc thù, kết quả thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Nghiên cứu kinh nghiệm các nước đã áp dụng thành công hoá đơn điện tử.

Xây dựng dự thảo báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử, hoá đơn có mã số xác thực của cơ quan thuế theo hướng phân loại nhóm đối tượng sử dụng hoá đơn để có biện pháp khuyến khích và định hướng sử dụng.

Xây dựng triển khai đề án thực hiện hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan thuế trên phạm vi toàn quốc.

Xây dựng đề án kết nối thông tin với doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, triển khai hoá đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp kỹ thuật để triển khai kết nối thông tin với doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế phục vụ công tác quản lý thuế đặc biệt là công tác quản lý thuế cá nhân kinh doanh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ phối hợp với Bộ Công thương báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 9/2016, ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ có nội dung về bổ sung quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định về việc các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải thực hiện kết nối thông tin, thực hiện hoá đơn xác thực điện tử… là điều kiện kinh doanh xăng dầu, là cơ sở triển khai kết nối thông tin với doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, triển khai hoá đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

(TAT)