Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn ứng dụng TMS

Ngày 16/9, Tổng cục Thuế đã tổ chức khai giảng 2 lớp tập huấn về tổ chức triển khai và hỗ trợ người sử dụng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) đối với cán bộ thuộc các Vụ kê khai, Quản lý nợ, Cục công nghệ thông tin -Tổng cục Thuế và 94 cán bộ chủ chốt của các cục thuế địa phương.

Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn ứng dụng TMS
 
Tại lớp tập huấn, các học viên tại đây được hướng dẫn quy trình xử lý nghiệp vụ và sử dụng các chức năng trên hệ thống TMS; quản trị hệ thống TMS; cách thức tổ chức và phối hợp triển khai hệ thống TMS tại Cục Thuế (chuẩn hóa dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, cài đặt máy trạm, hỗ trợ người sử dụng trong giai đoạn triển khai...). 
 
Đến nay, ứng dụng TMS đã được triển khai tại 44/63 cục thuế trên toàn quốc và đang tiến hành các công tác chuẩn bị triển khai đợt 4 cho 19 cục thuế miền Nam trong tháng 9-10/2015. 

TMS là hệ thống ứng dụng tác nghiệp lõi hiện đại theo chuẩn quốc tế sẽ thay thế 16 ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý thuế đang triển khai phân tán tại cục thuế và chi cục thuế. Ứng dụng TMS được áp dụng thống nhất thành một quy trình nghiệp vụ quản lý thuế chuẩn trên toàn quốc ở cả 3 cấp của ngành thuế. Đặc biệt, chế độ kế toán thuế nội địa là quy định mới của ngành thuế được ban hành trong năm 2014, theo dõi và hạch toán nghĩa vụ thuế của NNT bằng bút toán kép theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, việc này chỉ có thể thực hiện được khi ngành thuế triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung. 
 
(T.H)