Tổng Cục Thuế triển khai đánh giá tác động của chi phí lãi vay đến số thuế thu nhập doanh nghiệp

Trước yêu cầu của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hoá thương mại đã và đang trở thành xu thế nổi bật của kinh tế thế giới vì vậy cơ cấu thu từ thuế xuất nhập khẩu sẽ giảm đáng kể, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng tăng cao, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 225/QĐ-TCT ngày 4/2/2016 phê duyệt đề án.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Yêu cầu “đánh giá tác động của chi phí lãi vay đến số thu thuế thu nhập doanh nghiệp” là một nội dung quan trọng làm nền tảng cho việc thực hiện các giải pháp cải cách chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã được đặt ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 - 2020, phù hợp theo thông lệ quốc tế giai đoạn tới đang tập trung nghiên cứu các giải pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận.

Theo đánh giá, việc thực hiện đề án này sẽ có kết quả báo cáo cuối cùng đánh giá tổng quan tác động của chi phí lãi vay đến số thu thuế thu nhập doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp để hạn chế lỗ hổng thuế thu nhập doanh nghiệp do chi phí lãi vay, hạn chế được tình trạng trốn thuế, tránh thuế và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Công tác đánh giá sẽ được thực hiện theo từng khu vực kinh tế, loại hình kinh tế, quy mô vốn chủ sở hữu từ đó xác định được các tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu được xem là tỷ lệ vốn mỏng từ đó có những đề xuất phù hợp hạn chế ảnh hưởng của yếu tố chi phí lãi vay đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Tuấn Anh)