Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện rà soát lại và tính tiền chậm nộp

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 5221/TCT-QLN yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Triển khai thực hiện Kết luận số 2250/KL-TTCP ngày 30/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Kết luận số 2386/KL-TTCP ngày 16/9/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương thực hiện rà soát lại và tính tiền chậm nộp, ban hành đầy đủ, đúng hạn Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và chậm nộp, bao gồm tất cả các khoản nợ thuế, phí và các khoản nợ liên quan đến đất gửi người nộp thuế.

Đối với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, phải thực hiện ban hành ngay thông báo đối với 844 trường hợp đã hết nợ tại thời điểm 30/9/2014 nhưng tính thiếu tiền chậm nộp là 19,5 tỷ đồng (theo số liệu Cục Thuế đã xác nhận với đoàn Thanh tra Chính phủ).

Về việc theo dõi các khoản nợ liên quan đến đất, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát tất cả các khoản nợ liên quan đến đất, đưa vào quản lý, theo dõi và tính tiền chậm nộp đầy đủ tại ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS.

Đối với 144 đơn vị của 24 Cục Thuế do Thanh tra Chính phủ phát hiện tính thiếu tiền chậm nộp sử dụng đất, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát, tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước. 

Đối với các dự án phát sinh các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng do thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước chậm xác định nghĩa vụ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nên người nộp thuế chưa nộp, phải kịp thời báo cáo UBNN và các cơ quan chức năng ban hành quyết định.

Trường hợp người sử dụng đất cố tình không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt hành chính mà không chấp hành thì có quyền thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013. 

Đối với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, rà soát để thực hiện tính tiền chậm nộp và ban hành Thông báo 07/QLN, cưỡng chế nợ thuế đối với 10 tổ chức và 638 hộ gia đình nợ tiền đất quá hạn phải tính tiền chậm nộp nhưng Cục Thuế chưa tính, số tiền chậm nộp phải nộp ngân sách Nhà nước tăng thêm tính đến 30/9/2014 là hơn 104 tỷ đồng (theo số liệu Cục Thuế đã xác nhận với Đoàn Thanh tra Chính phủ).

(T.H)