Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

(eFinance Online) - Tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết cơ quan Bộ Tài chính, thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Báo cáo tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết cơ quan Bộ Tài chính, Thứ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; cùng với quyết tâm của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016 cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH.

Trong đó, thu cân đối NSNN năm 2016 đạt 107,8% so dự toán. Chi NSNN được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Bội chi NSNN năm 2016 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định là 254 nghìn tỷ đồng (4,95% GDP). 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất  ảnh 1
Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết: Năm 2017, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thành đúng thời hạn các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN năm 2015; các Nghị quyết, Kế hoạch của Quốc hội; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, công tác thu, chi, cân đối NSNN; cải cách thủ tục hành chính; quản lý giá, thị trường; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công; hội nhập tài chính quốc tế cũng sẽ được triển khai quyết liệt.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Học viện Tài chính đều bày tỏ đồng tình cao với các bản báo cáo, đồng thời đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, dành nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính, góp phần lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN 2016.

Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao trong năm 2017.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất  ảnh 2
Tại hội nghị, Bộ Tài chính cũng tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác.

(T.H)