Tổng rà soát kế hoạch thanh, kiểm tra thuế

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để đảm bảo mục tiêu kế hoạch thanh tra kiểm tra đạt 18% số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát lại kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra, đảm bảo thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị có rủi ro về thuế theo đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn nội dung trọng tâm cần thanh tra, lựa chọn các DN có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, các DN nhiều năm chưa được thanh tra (về sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, ưu đãi thuế, chuyển nhượng vốn, thương hiệu…) để thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay.

Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đảm bảo nguyên tắc kiểm tra theo rủi ro, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế trước đối với các trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đã được hoàn. Các Cục Thuế lựa chọn các DN có số hoàn thuế lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro đã được kiểm tra trước khi hoàn thuế để trực hiện thanh tra toàn diện trong năm 2016.

Đáng chú ý, đối với 13 Cục Thuế có điều tiết ngân sách trung ương được giao nhiệm vụ phấn đấu tăng thu ngân sách trung ương năm 2016 qua thanh tra, kiểm tra phải báo cáo kết quả đã thực hiện và phương án triển khai một cách cụ thể trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn trong các lĩnh vực: Chuyển nhượng đất đai, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án, khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên, kinh doanh viễn thông, điện, điện tử, ô tô, sữa, dược phẩm…

(PV)