Tp Hồ Chí Minh: Tháng 2, số thu từ các khu vực quan trọng đều đạt khá

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, số thu ngân sách tháng 2 trên địa bàn do ngành Thuế quản lý đạt 11.285 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đạt hơn 34.000 tỷ đồng, đạt 17,37% dự toán pháp lệnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, ước thu nội địa trừ dầu 2 tháng là 32.412 tỷ đồng, đạt 18,25% dự toán pháp lệnh, tăng 4,79% (so với cùng kỳ năm 2015). Ước thu từ dầu thô tháng 2 là 550 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng là 1.588 tỷ đồng, đạt 8,72% dự toán năm.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, số thu từ các khu vực quan trọng đều đạt khá so với dự toán, như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 15,74% dự toán pháp lệnh; từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 18% dự toán pháp lệnh; từ khu vực FDI đạt 18,26%; riêng thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 24,31% dự toán pháp lệnh.

(PV)