TP Hồ Chí Minh: Thu NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 43,36% dự toán

Thông tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, ước thu ngân sách tháng 5/2015 trên địa bàn là 11.667 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm là 76.220 tỷ đồng, đạt 43,36% dự toán pháp lệnh, tăng 10,09% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, ước thu nội địa trừ dầu tính cân đối là 65.751 tỷ đồng, đạt 45,73% dự toán, tăng 10,49 % so cùng kỳ.

Đồng thời, nhiều khoản thu trong 5 tháng đều đạt trên 44% dự toán pháp lệnh, như: thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 46.313 tỷ đồng, đạt 44,61% dự toán; thu từ khu vực kinh tế nhà nước được 12.521 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán (trong đó, thu từ DNNN trung ương là 7.945 tỷ đồng, đạt 44,26%; thu từ DNNN địa phương là 4.576 tỷ đồng, đạt 44,65%).

Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 15.836 tỷ đồng, đạt 47,13% dự toán pháp lệnh năm, tăng 11,89% so với cùng kỳ năm trước.

Một số loại thu tăng so với cùng kỳ, như: thuế thu nhập cá nhân tăng 9,86%, thuế bảo vệ môi trường tăng 15,54%, thu phí - lệ phí tính cân đối tăng 35,57%... 

(T.H)