TPCP phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 sẽ được miễn thuế

Đó là nội dung chính của Nghị quyết số 78/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 1/11 vừa qua.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Chính phủ đã quyết định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ lãi Trái phiếu Chính phủ (TPCP) phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014.

Chính phủ giao Bộ Tài chính đưa vào Bản cáo bạch, tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư; Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2014.

"Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này", Nghị quyết nêu rõ.

(PV)