TP.HCM: Hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN tăng 42%

Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013, số hồ sơ cá nhân đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng 42% so với cùng kỳ năm 2012 và số tiền được đề nghị hoàn thuế tăng đến 95%.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bên cạnh đó, số lượng tổ chức đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng 46%, nhưng số tiền đề nghị hoàn thuế lại giảm 20% so với cùng kỳ năm 2012.

Cục Thuế TP.HCM cũng đã nhận được 12.000 lượt hồ sơ đề nghị hoàn thuế bao gồm tổ chức và cá nhân, trong đó đã hoàn thuế cho 9.664 lượt với tổng số tiền là 5.873 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2012.

(TH)