TP.HCM: Thu NSNN tháng 4 ước đạt 18.535 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế TP.HCM vừa cho biết, thu NSNN tháng 4 trên địa bàn thành phố ước đạt 18.535 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế 4 tháng đầu năm số thu NSNN trên địa bàn là 69.972 tỷ đồng, đạt 35,74% dự toán pháp lệnh, tăng 8,23% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu tính cân đối là 17.456 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 65.329 tỷ đồng, đạt 36,78% dự toán pháp lệnh, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2015.Ước thu từ dầu thô là 1.070 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 4.596 tỷ đồng, đạt 25,25% dự toán pháp lệnh năm, giảm 42,8% so với cùng kỳ 2015.

Ước thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 4 là 12.319 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 44.185 tỷ đồng, đạt 37,69% dự toán pháp lệnh năm, tăng 169,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 2.677 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 9.141 tỷ đồng, đạt 30,97% dự toán pháp lệnh năm, giảm 1,53% so với cùng kỳ năm 2015. Thu từ khối DNNN ở Trung ương ước đạt 1.874 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 6.180 tỷ đồng, đạt 30,64% dự toán pháp lệnh năm, giảm 1,94% so với cùng kỳ. DNNN địa phương ước thực hiện 803 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 2.962 tỷ đồng, đạt 31,68% so với dự toán pháp lệnh năm, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2015. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 5.206 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 17.610 tỷ đồng, đạt 36,16% dự toán pháp lệnh năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

(PV)