TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 214.952 lượt người nộp thuế

Trong 11 tháng năm 2014, Cục thuế TP.HCM đã thực hiện 214.952 lượt hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hình thức như: hướng dẫn trả lời qua điện thoại, trả lời trực tiếp, trả lời bằng văn bản, trả lời qua đối thoại doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đặc biệt, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Cục Thuế với các DN là một trong những giải pháp được Cục Thuế TPHCM tăng cường thực hiện nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình nộp thuế của người dân và doanh nghiệp.

Thông qua các buổi đối thoại trực tiếp, những vướng mắc của  DN và người dân về thuế sẽ được lãnh đạo Cục Thuế trả lời trực tiếp hoặc hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thuế Thành phố cũng chỉ đạo các Chi cục thuế tại các quận huyện, nơi có DN và người dân có vướng mắc về thuế giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân được hiểu rõ. Đồng thời có những điều chỉnh kịp thời nếu việc áp dụng các chính sách thuế tại đơn vị chưa đúng với quy định của Cục thuế Thành phố.

Cục Thuế TPHCM cho biết tổng thu nội địa tính cân đối năm 2014 (trừ lợi nhuận sau thuế) trên địa bàn Thành phố ước đạt 157.150 tỷ đồng, đạt 103,73%  so với dự toán pháp lệnh, tăng 1,93% so với năm 2013.

(Theo VGP)