TP.Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt trên 170 nghìn tỷ đồng

Báo cáo của Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố trong 8 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện đạt 170.683 tỷ đồng, bằng 75,42% dự toán pháp lệnh năm 2014, tăng 16,25% so cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu thuế nội địa ước đạt 92.858 tỷ đồng, bằng 74,77% dự toán, tăng 19,82% so cùng kỳ năm 2013. Thu từ dầu thô ước đạt 20.825 tỷ đồng, bằng 76,28% dự toán, tăng 1,69% so cùng kỳ năm 2013. Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 57.000 tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán, tăng 16,68% năm 2013.

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách địa phương trong 8 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ước thực hiện đạt 27.014 tỷ đồng, bằng 64,35% dự toán, tăng 4,08% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 10.812 tỷ đồng, bằng 97% dự toán, tăng 27,52% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 15.876 tỷ đồng, bằng 53,82% dự toán, tăng 3,27% so cùng kỳ năm 2013.

Trong những tháng cuối năm 2014, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, tăng cường nuôi dưỡng nguồn thu, đồng thời chống thất thu ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả

(T.H)