Tp.Hồ Chí Minh: Thu NSNN vượt dự toán pháp lệnh

Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh cho biết, ước tổng thu tính cân đối trên địa bàn năm 2014 (bao gồm thu lợi nhuận còn lại) đạt 104,72% so với dự toán pháp lệnh và tăng 4,27% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, ước thu nội địa tính cân đối (trừ dầu thô) đạt 101,45% dự toán pháp lệnh và tăng 7,31% so với cùng kỳ, trong đó: ước thu nội địa tính cân đối (trừ dầu thô, tiền sử dụng đất) đạt 100% dự toán pháp lệnh và tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Ước thu từ dầu thô đạt 114,1% so với dự toán pháp lệnh và bằng 84,76% so với cùng kỳ.

Riêng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 ước đạt 102,91% dự toán pháp lệnh, tăng 7,72% so với cùng kỳ, đây cũng là khu vực trong nhiều năm qua không đạt dự toán được giao.

Năm 2014, với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cùng sự phối hợp với các Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, các Sở ngành liên quan; Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính; thanh tra kiểm tra theo chuyên đề, ngành trọng điểm và đôn đốc, xử lý thu nợ thuế.

(T.H)