Trà Vinh: Công tác kê khai thuế từng bước đi vào nề nếp

Thông tin từ Cục thuế Trà Vinh cho biết, tính đến ngày 30/11/2015, Cục Thuế đã cấp 48.177 mã số thuế (MST), trong đó số MST đang hoạt động là 28.767 MST, đang quản lý thu thuế 28.767 MST, đạt 100% trên MST đang hoạt động.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục thuế Trà Vinh cho biết, riêng trong tháng 11/2015 đã cấp 130 MST, tăng 13 NNT so với tháng 10/2015.

Đối với công tác quản lý khai thuế, đến ngày 30/11, Cục thuế đã tiếp nhận 10.678 lượt tờ khai trên tổng số tờ khai phải nộp là 10.766 tờ khai, đạt 99,18%. Trong đó, tờ khai thuế GTGT đạt 8.733/8.812 đạt 99,10%; tờ khai thuế TTĐB 204/204 tờ khai, đạt tỷ lệ 100%; tờ khai thuế TNDN đạt 1.337/1.346 tờ khai, đạt 99,33%.

Cục thuế Trà Vinh đánh giá, công tác kê khai thuế từng bước đi vào nề nếp, đa số người nộp thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng, đáp ứng kịp thời cho các bộ phận có liên quan khai thác, phân tích và đôn đốc thu nộp thuế đầy đủ vào NSNN.

(T.H)