Chính sách thuế đối với báo chí: Liệu có cơ chế đặc thù?

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), liên quan đến hoạt động báo chí, có 2 vấn đề đặt ra: Một là hoạt động báo chí có những điểm đặc thù, không mang tính chất kinh doanh thuần tuý nhưng phải chịu thuế TNDN như các doanh nghiệp (DN) khác thì có hợp lý không? Hai là, trong lần sửa đổi này, những nội dung nào trong các quy định về thuế liên quan đến hoạt động báo chí cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp?

Tại sao chuyển máy móc thiết bị trong nước chưa sản xuất được sang diện chịu thuế GTGT?

Theo Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hiện hành, các hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, công nghệ... loại trong nước chưa sản xuất được phải nhập khẩu không phải chịu thuế. Tuy nhiên, trong dự thảo sửa đổi Luật Thuế GTGT lại đưa vào hàng hoá chịu thuế ở mức cao 10%. Đây liệu có là một khó khăn đối với các doanh nghiệp?.

Câu hỏi liên quan đến hóa đơn thuế

Câu hỏi 1: Trường hợp doanh nghiệp (DN) bán hàng cho DN chế xuất đã giao hàng, xuất hoá đơn với giá bán có thuế, tuy nhiên lại đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) 0% thì phải xử lý như thế nào với hoá đơn này?

Hỏi đáp về thuế, hóa đơn, chứng từ, lệ phí

Câu hỏi 1: Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu 1 xe ô tô đã qua sử dụng, xe 7 chỗ ngồi để công ty sử dụng và nhập làm tài sản cố định, không kinh doanh thì phải đóng những loại thuế nào, thuế suất bao nhiêu?

Câu hỏi liên quan đến ứng dụng Đăng ký thuế cấp cục - TINC

Câu hỏi: Đối với cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế ở Cục thuế địa phương A nhưng sau đó làm việc và sinh sống tại địa phương B và thực hiện kê khai quyết toán thuế năm tại Cục thuế địa phương B thì Cục thuế địa phương B làm như thế nào để đăng ký mã số thuế cho người nộp thuế?

Các câu hỏi liên quan đến ứng dụng Quản lý thuế cấp chi cục - QCT

1/ Câu hỏi 1: Tại sao cùng là số phát sinh trên tờ khai thuế khác của cùng kỳ kê khai nhưng lại ghi hạn nộp khác nhau. Ví dụ: Có hai tờ khai thuế khác có kỳ kê khai là tháng 10/2007 nhưng một tờ ghi hạn nộp là 01/11/2007, một tờ lại ghi hạn nộp là 20 tháng sau

Lương tháng 13 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Mức lương hằng tháng của tôi dưới mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nhưng cuối năm, khi công ty thưởng tháng lương thứ 13 thì phòng kế toán lại chuyển tháng lương này vào lương tháng cuối cùng của năm và tôi bị trừ tiền thuế TNCN vì tổng tiền nhận tháng đó ở mức phải đóng thuế. Xin hỏi công ty làm như vậy có đúng luật không?