Có chấp nhận trường hợp tính trùng khi kê khai thuế thu nhập cá nhân?

Nhà tôi có hai vợ chồng đi làm ở hai cơ quan khác nhau, chúng tôi có hai con nhỏ thì tính giảm trừ gia cảnh như thế nào? Cả hai vợ chồng tôi có được trừ không? Tôi kê khai cha mẹ tôi vào phần kê khai người phụ thuộc, nhưng anh trai tôi cũng kê khai giống như vậy. Xin hỏi cơ quan thuế sẽ giải quyết thế nào?  

Bà Nguyễn Thị Cúc

Thuế thu nhập cá nhân: Ai được giảm trừ?

Gia đình tôi có ba người. Tôi có mức thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng, vợ tôi 2,9 triệu đồng/tháng và con trai tôi là một kỹ sư hưởng lương công chức khoảng 1,35 triệu đồng/tháng. Con trai tôi không đủ sống với mức lương vừa nêu, buộc vợ chồng tôi phải phụ cấp thêm hằng tháng. Xin hỏi con trai tôi có được xem là người phụ thuộc và tôi có được giảm trừ 1,6 triệu đồng cho con trai tôi không?

Thủ tục thuế khi đưa hàng đi gia công ở nước ngoài

Theo hợp đồng gia công đã ký, chúng tôi sẽ xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài để thuê gia công (ướp hương liệu). Xin hỏi, trường hợp này áp dụng thuế như thế nào? Công ty phải kê khai thuế ra sao?

Ảnh minh họa

Thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty PNK hỏi: "Chúng tôi là một doanh nghiệp thuộc Công ty TNHH có nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì ghi vào giấy nộp ngân sách theo: chương, điều, khoản, mục, tiểu mục nào?