Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế TP HCM

Ngày 31/12/2015 tại TP HCM, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn đã trao quyết định của Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tâm, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế TP HCM kể từ ngày 1/1/2016.

ông Trần Ngọc Tâm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế TP HCM từ 1/1/2016. ông Trần Ngọc Tâm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế TP HCM từ 1/1/2016.

Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn bày tỏ sự tin tưởng ông Trần Ngọc Tâm với cương vị mới sẽ tiếp tục kế tục sự nghiệp điều hành công tác quản lý thu ngân sách tại Cục Thuế TP HCM, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế… để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và địa phương giao phó.

Cũng tại sự kiện này, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ 1/1/2016 cho ông Nguyễn Đình Tấn, người giữ cương vị Cục trưởng Cục Thuế TP HCM từ tháng 1/2008 đến 31/12/2015.

(T.H)