Trợ cấp thêm đối với các công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn 3036/TCT-TVQT về việc trợ cấp thêm đối với các công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Công văn nêu rõ đối với các trường hợp xin lùi lại thời điểm tinh giản biên chế phù hợp với thời gian nghỉ làm việc thực tế Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp những công chức này được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt lùi thời gian, theo đó kinh phí thực hiện tinh giản biên chế sẽ điều chỉnh giảm. Do đó, cuối năm kinh phí tinh giản biên chế còn dư, các Cục thuế thực hiện hủy (nộp) NSNN theo quy định, không được chuyển sang chi các nội dung khác và không được chuyển nguồn kinh phí.

Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng theo lương của các công chức đến thời điểm được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt tinh giản biên chế (điều chỉnh), đơn vị hạch toán, quyết toán chi ngân sách theo quy định.

Đối với những trường hợp vẫn giữ nguyên thời điểm tinh giản biên chế đã được Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ phê duyệt mà đơn vị đã trả lương và các khoản phụ cấp cho công chức trong thời gian chênh lệch giữa thời điểm tinh giản biên chế được duyệt và thời điểm nghỉ thực tế:

Đồng ý trợ cấp thêm cho các công chức tối đa bằng số tiền chênh lệch giữa tiền lương, phụ cấp thực chi trả và tiền lương hưu trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực sự nghỉ việc.

Giao cho Thủ trưởng đơn vị xác định, quyết định kinh phí trợ cấp thêm cho công chức và chi trả từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, thu hồi tiền lương, phụ cấp thực chi trả cho công chức trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực sự nghỉ việc; đối với các khoản đã tính trích theo lương của công chức nộp cho Bảo hiểm xã hội, tổ chức Công đoàn, đơn vị thực hiện giảm trừ số nộp cho các tổ chức này trong các tháng sau cho phù hợp.

(T.H)