Từ 01/6 không phát hành hóa đơn xuất khẩu

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 1412/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu. Theo đó từ 01/6/2014 cơ quan thuế sẽ không nhận thông báo phát hành đối với hóa đơn xuất khẩu.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.
 
Tuy nhiên, nếu tổ chức kinh doanh hay doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn xuất khẩu trước ngày 01/3/2014 thì vẫn đựơc tiếp tục sử dụng nếu có nhu cầu.

Trường hợp hóa đơn xuất khẩu đã thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014 thì doanh nghiệp, tổ chức phải đăng ký số lượng hóa đơn còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/7/2014 để được tiếp tục sử dụng.
 
(T.H)