Từ 15/10, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ tối đa là 20%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc nộp lệ phí trước bạ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đó, kể từ ngày 15/10, ô tô chở người dưới 10 chỗ (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 20%.
 
Các tài sản khác như nhà, đất; Súng săn, súng thể thao; Tàu thuỷ, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; Thuyền; Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy sẽ chịu mức thu lệ phí trước bạ tối đa là 500 triệu đồng/tài sản/lần trước bạ (trừ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi).
 
Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%; Súng săn, súng thể thao là 2%; Tàu thuỷ, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%; Xe máy mức thu là 2%; Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô là 2%.

Hội đồng Nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định mức thu cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện tại, hầu hết các địa phương trên cả nước đều đang áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi là 10%, riêng TP. HCM là 12%.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như nhà đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài; Đất được sử dụng vào mục đích công cộng, đất được dùng để thăm dò, khai thác khoáng sản, đất được nhà nước giao dùng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối...
 
(MH)