Từ 15/8, văn bản điện tử ngành thuế được xử lý qua chương trình edocTC

(eFinance Online) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về triển khai thực hiện chương trình Quản lý văn bản và điều hành (edocTC), các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đã quán triệt thực hiện công tác xử lý và quản lý văn bản điện tử, điều hành công việc thông qua hệ thống edocTC bắt đầu từ ngày 15/8/2016.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Phòng Hành chính (Văn phòng Tổng cục Thuế) thực hiện quét (scan) văn bản đến, cập nhật toàn bộ các thông tin quản lý văn bản đến và thực hiện luân chuyển qua chương trình edocTC đến các địa chỉ liên quan để xử lý, trừ một số loại văn bản như: văn bản mật, báo cáo nghiệp vụ, báo cáo biểu mẫu thống kê, hợp đồng kinh tế...

Phòng Thư ký Tổng hợp có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin luân chuyển Phiếu trình văn bản đến và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục vào chương trình edocTC trước khi chuyển bản điện tử về các đơn vị liên quan, bản giấy có bút phê ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục được chuyển phòng hành chính để trả đơn vị xử lý.

Cán bộ văn thư của các Vụ, đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế chủ động thực hiện tiếp nhận các thông tin quản lý văn bản đến qua chương trình , thường xuyên kiểm tra trên chương trình văn bản được chuyển đến đơn vị mình, vào sổ theo dõi và luân chuyển xử lý trong đơn vị thông qua chương trình.

Lãnh đạo cấp Vụ, Cục, lãnh đạo cấp phòng, khoa, chuyên viên tham gia vào quy trình xử lý trên chương trình có trách nhiệm hàng ngày thực hiện đăng nhập vào hệ thống và thực hiện phê xử lý, tiếp nhận thông tin và xử lý văn bản.

Văn phòng chỉ chuyển bản gốc văn bản giấy cho đơn vị chủ trì và dừng việc gửi văn bản giấy cho đơn vị phối hợp.

Văn phòng đồng thời chuyển văn bản điện tử cho cả đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trên chương trình edocTC.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng có hướng dẫn cụ thể đối với Tờ trình Tổng cục, tờ trình Bộ, đối với văn bản đến, đi và các văn bản xin ý kiến Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính....

Theo đánh giá ban đầu, edocTC là phần mềm mới, giao diện hoàn toàn khác so với giao diện của phần mềm cũ của tổng cục, các tiện ích, thiết kế cũng đã được tuỳ chỉnh theo yêu cầu đặc thù của Tổng cục Thuế. Toàn bộ người sử dụng tại tổng cục đã được xây dựng đảm bảo thực hiện xử lý trên phần mềm eDocTC từ cấp lãnh đạo tổng cục đến chuyên viên.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý văn bản điều hành tại cơ quan bộ và các đơn vị trực thuộc.

Cục Tin học và Thống kê tài chính đã được giao chủ trì triển khai chương trình này bao gồm: xây dựng trục tích hợp văn bản điện tử liên thông giữa các chương trình phần mềm quản lý văn bản và điều hành của bộ với các tổng cục; đồng thời kết nối với trục tích hợp của Văn phòng Chính phủ theo quy định. Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng được giao chủ trì nâng cấp và triển khai chương trình phần mềm quản lý văn bản và điều hành (eDocTC) tại cơ quan bộ (đến cấp chuyên viên) và tại Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 (T.H)