Từ 20/1/2014, lệ phí cấp giấy phép bưu chính sẽ là 200.000 đồng/lần

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 185/2013/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 20/1/2014, lệ phí cấp giấy phép bưu chính, giấy phép nhập khẩu tem bưu chính và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính lần đầu, cấp lại khi hết hạn cho các nội dung thẩm định (quy định tại phần A, Biểu mức thu phí thẩm định ban hành kèm theo Thông tư này) là 200.000 đồng/lần.

Lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại (do mất hoặc hư hỏng) giấy phép bưu chính, giấy phép nhập khẩu tem bưu chính và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho các nội dung quy định tại phần A Biểu này là 100.000 đồng/lần.

Thông tư cũng quy định rõ, số lệ phí thu được từ việc cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính, cơ quan thu phải nộp 100% vào ngân sách Nhà nước theo Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

(PV)