Từ 20/8, thu phí 3 trạm trên Quốc lộ 51

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 87/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí (Trạm T1 tại Km11+000, Trạm T2 tại Km28+480 và Trạm T3 tại Km56+450) đường Quốc lộ 51 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Trường hợp phương tiện đi qua 1 trạm (T1, T2 hoặc T3), chủ phương tiện phải nộp phí tại trạm đó. Trường hợp phương tiện qua 2 trạm kế tiếp nhau (T1 và T2 hoặc T2 và T3), chủ phương tiện phải nộp phí tại trạm đến đầu tiên và không phải nộp phí khi qua trạm thứ 2. Trường hợp phương tiện qua cả 3 trạm, chủ phương tiện phải nộp phí tại trạm T1 và trạm T3.

Mức phí cụ thể đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 20.000 đồng/vé/lượt, 600.000 đồng/vé/tháng, 1.600.000 đồng/vé/quý. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn phải nộp phí là 30.000 đồng/vé/lượt, 900.000 đồng/vé/tháng, 2.400.000 đồng/vé/quý.

Đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức thu là 44.000 đồng/vé/lượt, 1.320.000 đồng/vé/tháng, 3.600.000 đồng/vé/quý; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit có mức thu là 80.000 đồng/vé/lượt, 2.400.000 đồng/vé/tháng, 16.400.000 đồng/vé/quý...

Mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng riêng tại từng trạm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2014.

Thời gian bắt đầu thu phí Trạm T2 kể từ khi Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí Trạm T2, sau khi thực hiện kiểm tra thực tế và đủ điều kiện thu phí theo quy định. Liên 3 chứng từ thu phí chỉ được phép sử dụng khi triển khai thu phí trạm T2.

(T.H)