Tự động hóa kết nối thông tin NNT với bảo hiểm xã hội

(eFinance Online) - Để thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng cục Thuế đang xây dựng Hệ thống kết nối, trao đổi thông tin Người nộp thuế với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo phương thức tự động hóa kết nối, trao đổi thông tin. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện chủ trương của chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế làm cơ sở để triển khai việc kết nối trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, cụ thể:

- Trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng BHXH bắt buộc và nộp thuế để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý thu thuế.

- Trao đổi thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức trả thu nhập trong việc thu BHXH và thu thuế.

- Trao đổi mã số thuế để sử dụng trong quản lý tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH.

Đề thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, Tổng cục Thuế đang xây dựng Hệ thống kết nối, trao đổi thông tin Người nộp thuế với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo phương thức tự động hóa kết nối, trao đổi thông tin đảm bảo kịp thời, thông suốt, chính xác và đầy đủ. Điều này nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý thu thuế và thu bảo hiểm xã hội của hai cơ quan đồng thời là cơ sở, tiền đề để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cả 2 lĩnh vực Thuế và Bảo hiểm xã hội.

Đến nay dự án đã hoàn thành thực hiện khảo sát xong hạ tầng, hệ thống của cơ quan Thuế và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và thực hiện phân tích yêu cầu, dữ liệu cần kết nối trao đổi giữa hai cơ quan phục vụ công tác quản lý và hoàn thành Xây dựng giải pháp kết nối trao đổi thông tin giữa hai hệ thống.

Dự kiến trong thời gian tới, dự án sẽ tiến hành lập trình và cài đặt hệ thống ứng dụng để đưa vào hoạt động.

(Việt An)