Từ năm 2015, chỉ còn một mức thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế vừa được Quốc hội khoá XIII thông qua 26/11/2014 quy định đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán chỉ áp dụng một phương pháp tính thuế, đó là tính theo thuế suất toàn phần (tỷ lệ %) trên giá chuyển nhượng từng lần, thay cho hai phương pháp tính thuế trước đây.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành (từ ngày 31/12/2014 trở về trước) thì cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán có thể chọn một trong hai phương pháp nộp thuế. Đó là, đối với chuyển nhượng bất động sản, nếu cá nhân cung cấp được hồ sơ chứng minh được giá vốn và các chi phí liên quan thì áp dụng thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và nộp thuế 2% trên giá bán nếu không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 25%. Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, nếu xác định được giá vốn, các chi phí liên quan thì nộp theo thuế suất 20% trên thu nhập năm, nếu không xác định được thì nộp thuế 0,1% trên giá bán từng lần.

Như vậy, giữa hai cách tính thuế sẽ không thể tránh khỏi chênh lệch số thuế phải nộp, đồng thời phát sinh vướng mắc, phức tạp trong quá trình thu thập đủ hồ sơ chứng từ để được nộp thuế theo thuế suất tính trên thu nhập.

Để minh bạch về chính sách, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, tránh vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế vừa được Quốc hội khoá XIII thông qua 26/11/2014 quy định đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán chỉ áp dụng một phương pháp tính thuế, đó là tính theo thuế suất toàn phần (tỷ lệ %) trên giá chuyển nhượng từng lần, thay cho hai phương pháp tính thuế trước đây. Theo đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tính theo thuế suất 2% và chuyển nhượng chứng khoản tính theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Người nộp thuế sẽ không phải quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ các hoạt động này.

(T.H)