Từ tháng 12, không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy

Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, ngày 02/11/2015 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành một lúc 02 văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 16132/BTC-TCT) và  Ngân hàng Nhà nước (Công văn số 16133/BTC-TCT) đề nghị phối hợp đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ cung cấp dịch vụ nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử, không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy (trừ trường hợp lỗi hệ thống).

(PV)