Từ tháng 5/2015, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh chỉ chấp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng internet

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo, kể từ ngày 01/5/2015 trở đi, cơ quan thuế chỉ chấp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng internet của doanh nghiệp và không chấp nhận hồ sơ kê khai giấy.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong năm 2014, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác KTĐT; đồng thời phối hợp với các Ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ NTĐT cho các doanh nghiệp. Đến nay đã có 6.092 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc KTĐT (chiếm tỷ lệ  95% số DN đang hoạt động). Tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp NTĐT còn ở mức thấp, đến hết tháng 3/2015 mới có 1.124 DN đăng ký NTĐT (chiếm tỷ lệ 17%).

Theo Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, hiện nay toàn tỉnh đã có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đủ điều kiện để thực hiện việc KTĐT và NTĐT cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để thực hiện đúng quy định của Luật quản lý thuế và Nghị quyết số 19/NQ-CP, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn phải thực hiện việc KTĐT và NTĐT.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng đến nay chưa thực hiện KTĐT: Yêu cầu khẩn trương đăng ký để thực hiện nộp nộp hồ sơ khai thuế bằng phương tiện điện tử (qua mạng internet). Kể từ ngày 01/5/2015 trở đi,  Cơ quan thuế chỉ chấp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng internet của doanh nghiệp (không chấp nhận hồ sơ kê khai giấy).

Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện KTĐT và đang có Tài khoản mở tại một trong các Ngân hàng ( BIDV, VCB, MB, Vietinbank, Agribank): yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục đăng ký NTĐT ngay trong tháng 4/2015.

Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện KTĐT nhưng chưa có tài khoản tại các Ngân hàng nêu trên: Đề nghị khẩn trương mở tài khoản và thực hiện các thủ tục để đăng ký NTĐT từ tháng 5/2015.  

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn thủ tục đăng ký KTĐT, NTĐT, hỗ trợ giải đáp các vướng mắc tại bộ phận một cửa của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hoặc Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố hoặc liên hệ với các đầu mối tại cơ quan thuế và các ngân hàng.

(T.H)