Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa trong quản lý thuế

Năm 2013, Cục Thuế Nghệ An được Tạp chí eFinance Online - Bộ Tài chính xếp thứ nhất về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT ngành Thuế  (ICT Index) với một số nội dung nổi bật như: Triển khai, nâng cấp đầy đủ và kịp thời các ứng dụng tin học của ngành theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng khai thuế qua mạng Internet... Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục thuế Nghệ An trao đổi xung quanh vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa trong quản lý thuế tại Cục thuế Nghệ An.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

P.V: Năm 2013, Cục thuế Nghệ An được đánh giá là một trong những đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin tốt nhất trong hệ thống. Ông có thể cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin ở Cục thuế Nghệ An được triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Hồng Hải: Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá trong quản lý thuế luôn được Cục thuế Nghệ An quan tâm, đẩy mạnh. Hiện nay, Cục Thuế Nghệ An đã triển khai và sử dụng 37 ứng dụng tin học, được chia thành 4 hệ thống, gồm: Các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế; Các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ ngành; Các ứng dụng phục vụ công tác trao đổi thông tin với cơ quan ngoài; Các ứng dụng phục vụ công tác hỗ trợ Người nộp thuế (NNT).

Năm 2013, Cục Thuế Nghệ An được Tạp chí eFinance Online  - Bộ Tài chính xếp thứ nhất về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT ngành Thuế  (ICT Index), với một số nội dung đã triển khai nổi bật như sau:

- Triển khai, nâng cấp đầy đủ và kịp thời các ứng dụng tin học của ngành theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý thuế.

- Triển khai và đưa vào sử dụng các ứng dụng tin học mô hình cấp Cục cho 9 Chi cục thuế: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Hoàng Mai.

- Tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng khai thuế qua mạng Internet, đến nay đã có hơn 6.400 doanh nghiệp thực hiện dịch vụ này.

- Xây dựng và triển khai diện rộng ứng dụng Quản lý sơ đồ hộ kinh doanh, quản lý tiền thuê đất cho phòng Quản lý các khoản thu từ đất và 21/21 Chi cục Thuế.

- Xây dựng kênh thông tin hỏi đáp và giao lưu trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho NNT.

- Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông đưa kênh giao lưu trực tuyến với NNT, tra cứu hóa đơn, Thông tin NNT vi phạm lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An, đáp ứng công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT trên địa bàn tỉnh được kịp thời, đầy đủ.

- Phối hợp với Viễn thông Nghệ An triển khai dịch vụ nhắn tin đôn đốc nợ thuế vào số điện thoại di động của Giám đốc các doanh nghiệp đang còn nợ thuế. Đến nay, nội dung này đã triển khai được ở 11 đơn vị, hàng tháng đều thực hiện gửi từ 1.300 đến 1.500 tin nhắn.

- Triển khai thành công giai đoạn 2 đề án Hiện đại hóa thu nộp NSNN.

P.V: Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả gì trong việc thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn, thưa ông.

Ông Nguyễn Hồng Hải: Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách hành chính thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Thuế, thực hiện minh bạch hoá thủ tục thuế, phục vụ NNT tốt hơn, chất lượng hơn. Quá trình triển  khai hệ thống ứng dụng CNTT còn đáp ứng yêu cầu tự động hóa nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế. Đến nay, tại Cục thuế Nghệ An, 100% các chức năng quản lý thuế được ứng dụng CNTT. Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; Cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ thuế thường xuyên 24/24 giờ, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả; Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống tài chính điện tử.

Tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin được thể hiện rõ trên ba vấn đề, đó là:

-  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế như: Hỗ trợ nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng cơ bản của công tác quản lý thuế, đáp ứng các yêu cầu cải cách thuế; Đáp ứng kịp tốc độ đổi mới nhanh chóng của công cuộc cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế và những thay đổi trong hệ thống tổ chức bộ máy của ngành Thuế; Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục và các Chi cục Thuế trực thuộc.

 - Phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tổ chức áp dụng hình thức kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua các ngân hàng thương mại tại tất cả Chi cục Thuế được triển khai các ứng dụng tin học mô hình cấp Cục Thuế đã tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho NNT và cơ quan thuế; Từng bước đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống thuế điện tử và Chính phủ điện tử, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách chính sách thuế, đổi mới thủ tục hành chính thuế; Tăng cường dịch vụ tại bộ phận “Một cửa” nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng các yêu cầu quản lý mới và đảm bảo tích hợp với các khâu quản lý thuế để NNT có thể khai thác thông tin thuận lợi nhất phục vụ cho việc tự kê khai, nộp thuế và kiểm soát được tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình qua phần mềm Kiosk thông tin.

- Nâng cao năng lực điều hành hoạt động nội bộ cơ quan Thuế: Có một cơ sở dữ liệu an toàn, chính xác giúp cho người sử dụng có thể khai thác sử dụng phục vụ cho công tác chuyên môn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của công tác quản lý thuế; Hệ thống các ứng dụng CNTT đã giúp cho cán bộ có thể trao đổi, khai thác dữ liệu một cách nhanh chóng chính xác để phục vụ tốt cho công tác của bản thân;  Tạo ra tác phong làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, sử dụng thông tin điện tử, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ thuế, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

P.V: Để việc ứng dụng CNTT trong ngành thuế đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, ngành thuế có những kế hoạch gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Hải: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách hành chính thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thuế; Thực hiện minh bạch hóa thủ tục hành chính thuế, triển khai các dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nộp thuế và doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế; Thực hiện liên kết thông tin với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong quản lý, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Để việc ứng dụng CNTT trong ngành thuế đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, ngành thuế cần phải tiếp tục thực hiện những công việc sau:

- Về hạ tầng truyền thông: Nâng cấp đường hạ tầng truyền thông tại Văn phòng Cục và tất cả các Chi cục Thuế để đảm bảo xử lý tập trung các ứng dụng Quản lý thuế tích hợp với TNCN tập trung cơ sở dữ liệu tại Tổng cục Thuế; Triển khai chuyển đổi hệ thống mạng, máy chủ tại Cục và Chi cục khi triển khai hệ thống xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế.

- Về ứng dụng tin học:

Về ứng dụng Quản lý thuế: Triển khai chuyển đổi kiến trúc hệ thống ứng dụng quản lý thuế từ phân tán sang tập trung cho các Chi cục Thuế theo kế hoạch của Tổng cục Thuế; Tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống các ứng dụng hiện tại đáp ứng chương trình Cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế.

Về ứng dụng hỗ trợ NNT: Duy trì tốt việc cập nhật tin, bài lênTrang thông tin điện tử Cục Thuế để cung cấp thông tin chính sách, luật, nghị định về thuế, thủ tục hành chính về thuế; công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, các dịch vụ công  mà cơ quan Thuế cung cấp cho NNT; công bố danh mục, lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính thuế, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ cho từng người nộp thuế...; Kê khai thuế qua mạng với việc hỗ trợ NNT ứng dụng tốt hệ thống kê khai qua mạng; Nộp thuế qua mạng với việc phối hợp với Cục CNTT - Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng nộp thuế điện tử.

Về công tác đào tạo: Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về CNTT và kinh nghiệm, phương thức đưa ứng dụng CNTT vào từng lĩnh vực quản lý thuế; Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ sử dụng, khai thác ứng dụng CNTT cho cán bộ thuế tại VP Cục và các Chi cục Thuế.

P.V: Xin cảm ơn ông!

(Theo Cổng TTĐT Nghệ An)