Ưu đãi thuế đất cho người có công và hộ nghèo

Tổng cục Thuế cho biết, chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được áp dụng đối với trường hợp được giao đất.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, với những người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp được nhà nước giao đất làm nhà ở hoặc công nhận đất ở.

Tổng cục Thuế hướng dẫn cơ quan Thuế địa phương thực hiện miễn tiền sử dụng trong hạn mức giao đất ở áp dụng đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương (cấp huyện hoặc cấp xã) nơi có đất ở thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

(T.H)