Ưu đãi thuế trong khu kinh tế cửa khẩu

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính xây dựng.

 Ưu đãi thuế trong khu kinh tế cửa khẩu

Theo đó, hàng hóa là vật liệu xây dựng từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kế cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu.

Theo Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), để hình thành khu phi thuế quan thì có việc xây dựng các công trình (nhà, xưởng, đường xá...) và lúc đó chưa hình thành khu phi thuế quan nên vật liệu xây dựng dùng để xây dựng các công trình này không phải làm thủ tục xuất khẩu và không phải chịu thuế xuất khẩu (nếu là mặt hàng chịu thuế xuất khẩu, như cát, sỏi...).

Ngoài ra hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan khi xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất cho phép nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Hiện cả nước có 29 khu kinh tế cửa khẩu thuộc 21 tỉnh nằm trên tuyến biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia (không tính các khu kinh tế biển-PV). Sau thời gian đi vào hoạt động, các tỉnh thành đang kiến nghị cần tăng quyền chủ động cho địa phương và có nhiều cơ chế hỗ trợ hơn...

(NP)