Vẫn phải nộp thuế GTGT khi bán vàng miếng đột xuất

Cục thuế thành phố Cần Thơ cho biết, trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty) nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng hóa đơn GTGT có mua vàng miếng để khuyến mãi cho khách hàng. Tuy nhiên, trong giấy phép kinh doanh của Công ty không có ngành nghề kinh doanh vàng mà hoạt động phát sinh bán hàng là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên, nên Công ty không thể đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động mua bán vàng để Công ty in, phát hành hóa đơn bán hàng để sử dụng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vàng thì công ty không được sử dụng vàng miếng mà chuyển qua sử dụng vàng nhẫn. Công ty phải xuất bán cho Ngân hàng để mua lại vàng nhẫn phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty.

Chính vì thế, Tổng cục Thuế cho rằng, hoạt động bán vàng miếng của công ty là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên, Công ty bán vàng miếng cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thì công ty sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán vàng miếng, trên hóa đơn GTGT dòng thuế suất không ghi và gạch chéo. Công ty phải nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp đối với doanh thu bán vàng miếng nêu trên.

(T.H)