Vẫn xử lý giao dịch thuế điện tử trong Tết nguyên đán 2015

Tổng cục Thuế vừa có Thông báo về tình hình hoạt động hệ thống Nộp thuế điện tử trong dịp Tết Nguyên Đán 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, vào ngày 14/02/2015 (Ngày làm bù), hệ thống tiếp nhận, xử lý giao dịch như ngày làm việc bình thường.

Từ ngày 15-23/02/2015, hệ thống tiếp nhận, xử lý các giao dịch nộp thuế điện tử và ghi nhận ngày nộp thuế điện tử bình thường (tương tự như xử lý đối với các giao dịch phát sinh trong ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật).

Từ ngày 24/02/2015, hệ thống tiếp nhận, xử lý giao dịch như ngày làm việc bình thường.

(T.H)