Vì sao miễn thuế xuất khẩu mặt hàng chì thỏi chưa tinh luyện?

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01/2013CV/TL-TM ngày 23/8/2013 của Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long về việc kiến nghị không miễn giảm thuế đối với xuất khẩu mặt hàng chì thỏi chưa tinh luyện.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo lý giải của Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long thì một trong những nguyên nhân mà công ty đưa ra kiến nghị trên là việc các cơ quan chức năng miễn thuế đối với xuất khẩu mặt hàng chì thỏi chưa tinh luyện sẽ không khuyến khích các đơn vị đầu tư máy móc thiết bị để cho ra các sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu trong nước.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng chì ở dạng thỏi thuộc nhóm 78.01 có thuế xuất khẩu là 15%.

Theo Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, mức thuế này nhằm hạn chế xuất khẩu, khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến, gia tăng giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

Tại công văn số 15963/BTC-CST ngày 24/11/2011 Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu cho mặt hàng chì thỏi, nhôm thỏi chưa tinh luyện và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 7286/TCHQ-TNK ngày 26/12/2012, do đây là mặt hàng thuộc danh mục "Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chát thải" nêu tại khoản 2, Phần C, Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ moi trường, do vậy được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nêu trên.

Các trường hợp xuất khẩu chì thỏi khác (không thuộc Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP) vẫn phải chịu thuế xuất khẩu 15% theo quy định của Thông tư số 193/2012/TT-BTC.

(T.H)