Vĩnh Phúc: 96.2% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua, đã triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đạt được kết quả đáng kể trên nhiều mặt công tác, đặc biệt đối với việc đăng ký kê khai thuế, nộp thuế điện tử; nộp hồ sơ khai thuế trong 6 tháng đầu năm 2016.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Báo cáo của Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến hết tháng 6/2016, tổng số lượt người nộp thuế (NNT) phải nộp hồ sơ khai thuế là: 10.693 lượt, trong đó: Văn phòng Cục: 2.449 lượt, các Chi cục Thuế: 8.244 lượt.

Số lượt NNT đã nộp hồ sơ khai thuế là: 10.478 lượt ( Văn phòng Cục: 2.415 lượt, các Chi cục Thuế: 8.063 lượt) đạt tỷ lệ 98 %. Số lượt NNT đã nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn là: 9.926 lượt (Văn phòng Cục: 2.320 lượt, các Chi cục Thuế: 7.606 lượt) đạt tỷ lệ 94,7%.

Tất cả các giao dịch trên đều thực hiện thông qua phần mềm kê khai thuế điện tử trên Internet.

Đối với công tác nộp thuế điện tử, tính đến 30/06/2016, toàn tỉnh đã có 5.033 /5.230 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ 96.2%. Trong đó, tổng số giấy nộp tiền điện tử là  5.780/5.906 giấy nộp tiền trên hệ thống TMS đạt 97.9%. Tổng số tiền nộp trên TMS 6.596.968.797.710đ, số tiền nộp tiền điện tử 6.552.503.501.349đ, đạt tỷ lệ 99.3% số tiền nộp điện tử.

Thời gian tới, Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về nộp thuế điện tử cả về số lượng NNT tham gia và số tiền giao dịch điện tử nộp vào NSNN.

(PV)