Vĩnh Phúc công khai danh sách 13 doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 6/10, Cục thuế Vĩnh Phúc đã có công văn số 4476/CT-QLN công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục thuế Vĩnh Phúc cho biết, vừa qua, tình hình nợ thuế có xu hướng tăng do một số nguyên nhân, trong đó chủ yếu là tình hình kinh tế khó khăn, người nộp thuế (NNT) không có khả năng trả đúng hạn. Bên cạnh đó, có một bộ phận NNT chây ỳ không nộp các khoản nợ đã hết thời gian gia hạn nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Để hoàn thành được mục tiêu Quản lý nợ năm 2015, Cục thuế Vĩnh Phúc công khai danh sách 13 doanh nghiệp trên địa bàn có nợ thuế lớn, kéo dài đã áp dụng các biện pháp Quản lý nợ và một số biện pháp cưỡng chế nợ thuế nhưng không thu hồi được nợ thuế vào NSNN, thời hạn thực hiện trước ngày 15/10/2015.

Danh sách cụ thể xem tại đây.

(T.H)