Vĩnh Phúc: Đã có 3.456 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ước tính hết tháng 6/2015, tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt 10.382,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hầu hết các khoản thu đều đạt kế hoạch, trong đó, có một số lĩnh vực đạt số thu cao như: Thuế khu vực ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí, thuế trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc cũng tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đến hết ngày 22/6/2015, toàn tỉnh có 5.121 người nộp thuế thực hiện việc kê khai thuế điện tử, 3.456 doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử tại các ngân hàng thương mại.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục thuế tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, tập trung chống thất thu thuế trong tất cả các lĩnh vực; thực hiện quyết liệt các biện pháp thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý tại gốc, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao....

(T.H)