Vĩnh Phúc hướng dẫn xét khen thưởng Người nộp thuế năm 2015

Để kịp thời tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chấp hành tốt chính sách thuế, góp phần cùng với cán bộ công chức ngành thuế hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách năm 2015, vừa qua, Cục thuế tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành Công văn số 5898 /CT-TTHT hướng dẫn xét khen thưởng Người nộp thuế năm 2015 theo các quy định của Tổng cục thuế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng khen thưởng bao gồm các tổ chức, cá nhân nộp thuế (NNT) tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo  quy định tại Điều 5 Quyết định số 541/QĐ-TCT ngày 04/5/2012 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế khen thưởng NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, cụ thể như sau:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nộp ngân sách của kế hoạch năm, tổng số thuế phát sinh nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước; Trường hợp do nguyên nhân khách quan như: Thiên tai, địch họa, tình hình kinh tế suy thoái... có mức độ tác động ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến chỉ tiêu số thuế nộp ngân sách năm sau không cao hơn năm trước được xem xét để khen thưởng động viên khuyến khích doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và chế độ sổ sách kế toán, chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ.

- Nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời hạn quy định; Không dây dưa, nợ thuế.

- Đối với người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh ngoài các tiêu chuẩn trên, phải gương mẫu chấp hành chính sách thuế, các giải pháp quản lý thuế, tích cực vận động các hộ, cá nhân kinh doanh khác cùng thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

- Đối với các Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế có đóng góp lớn cho ngân sách, số thuế nộp năm sau cao hơn năm trước, nếu chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn nêu trên vì lý do khách quan có thể xem xét khen thưởng để động viên khuyến khích đơn vị thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

- Không khen người nộp thuế trong năm có vi phạm hành chính thuế bị cơ quan thuế xử phạt về vi phạm pháp luật thuế hoặc đang trong thời gian bị khởi kiện, cơ quan pháp luật đang điều tra.

- Trường hợp cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vào năm doanh nghiệp đã được khen thưởng phát hiện doanh nghiệp có sai phạm và bị xử lý vi phạm về hành vi gian lận thuế, thì năm tiếp theo doanh nghiệp đạt thành tích đảm bảo tiêu chuẩn quy định được khen thưởng chưa được khen ngay mà phải phấn đấu tiếp thêm một năm nữa doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Quy chế này mới được khen thưởng.

Có 5 hình thức khen thưởng gồm: Giấy khen của Cục trưởng Cục thuế; Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế; Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ tài chính; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tập thể (Doanh nghiệp, Tổng công ty, tập đoàn…): Liên tục 5 năm được ghi nhận đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 của Quy chế khen thưởng NNT của Tổng cục Thuế; Trong 5 năm đều được Cục thuế, Tổng cục thuế, Bộ tài chính, UBND tỉnh khen thưởng, trong đó ít nhất 2 lần được Bộ tài chính tặng bằng khen.

Đối với cá nhân: 5 năm liên tục đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 của Quy chế khen thưởng NNT của Tổng cục Thuế; 5 năm đều được các cấp khen thưởng, trong đó ít nhất 2 lần được Bộ tài chính tặng bằng khen.

Trong quá trình xét khen thưởng NNT năm 2015, ưu tiên xét khen đối với doanh nghiệp sản xuất KD những ngành nghề, lĩnh vực có nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì sản xuất KD, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật thuế; Thực hiện tốt đăng ký kê khai, nộp thuế điện tử, không nợ thuế, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế ( kể cả trường hợp những doanh nghiệp trên có số thuế không tăng trưởng so với năm 2014 cũng được xem xét ).

(T.H)