Vĩnh Phúc phấn đấu 100% DN nộp thuế điện tử

Tính đến 16h ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 4.031 doanh nghiệp (DN) có mã số thuế 10 số; 151 DN có mã số thuế 13 số đăng ký thành công dịch vụ nộp thuế điện tử với Ngân hàng. Những doanh nghiệp này đã đủ điều kiện để sẵn sàng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngày 17/8, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3331/TCT-CNTT về việc triển khai nộp thuế điện tử năm 2015, theo đó việc đánh giá kết quả triển khai nộp thuế điện tử của Cục thuế được xác định hàng tháng bằng đồng thời các tiêu chí: 90% của số lượng chứng từ nộp thuế trong tháng được nộp bằng phương thức điện tử (theo ngày của chứng từ nộp); 90% tổng số tiền nộp thuế trong tháng bằng phương thức điện tử (theo ngày của chứng từ nộp).

Để hoàn thành những tiêu chí trên và phấn đấu 100% DN đang quản lý thực hiện nộp tiền thuế NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu mọi DN đã đăng ký thành công với Ngân hàng khi phát sinh các khoản tiền nộp vào NSNN thì nộp bằng phương thức điện tử.

Các phòng, các Chi cục thuế tiếp tục rà soát những DN đang quản lý nhưng chưa đăng ký nộp thuế điện tử, đôn đốc; yêu cầu những doanh nghiệp này thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử thành công với các Ngân hàng để sẵn sàng thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử.

Tiếp tục đôn đốc những DN đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa đăng ký với Ngân hàng thực hiện đăng ký thành công với Ngân hàng để sẵng sàng  thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử.

Giao từng cán bộ theo dõi việc thực hiện nộp thuế điện tử của doanh nghiệp để kịp thời nhắc nhở, yêu cầu mọi doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế vào NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử.

Các cán bộ các Phòng, các Chi cục Thuế thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế bằng phương thức điện tử, cán bộ tin học Chi cục Thuế là đầu mối hỗ trợ những vướng mắc của doanh nghiệp.

(T.H)