Vĩnh Phúc tăng cường áp dụng thuế điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Năm 2015 được coi là năm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính tại ngành Thuế. Trong thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Từ nhiều năm nay, Cục thuế Vĩnh Phúc đã triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành hành chính và hiện đại hóa ngành thuế theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng cục thuế và đã đạt được những kết quả rõ nét, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm số giờ thực thi nghĩa vụ thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (NSNN).

Năm 2015, ngành Thuế tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình cải cách hành chính hiện đại hóa ngành thuế theo lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh chỉ đạo. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các đề án hiện đại hoá công tác quản lý thuế: kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, nộp thuế qua các NHTM; hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hiện đại hoá công tác thu nộp NSNN, kết nối thông tin 4 ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính….mà đặc biệt là nộp thuế điện tử.

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến đầu tháng 12/2015, toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc đã có số lũy kế đăng ký và sử dụng hình thức Khai thuế điện tử là 4.342 doanh nghiệp, đạt hơn 98% tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký dịch vụ Kê khai thuế điện tử trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong toàn tỉnh, với trên 119 nghìn lượt tờ khai thông qua iHTKK.

Cũng tính đầu tháng 12/2015, Cục thuế Vĩnh Phúc đã có số lũy kế đăng ký và sử dụng hình thức nộp thuế điện tử (NTĐT) tại cơ quan thuế là 4.281 trên tổng số 4.342 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 98.60%, với tổng số tiền đã nộp NSNN thông qua phương thức này là trên 620 tỷ VNĐ. Cục thuế Vĩnh Phúc đã được Tổng cục Thuế xếp hạng thứ 18/63 tỉnh thành trong toàn quốc.

Trong cuộc phóng vẩn với phóng viên Đài PTTH tỉnh Vĩnh Phúc, Cục trưởng Doãn Tiến An đánh giá, với việc triển khai thành công dịch vụ nộp thuế điện tử - doanh nghiệp đã tiết kiệm các chi phí tuân thủ pháp luật thuế và DN cũng có thể nộp thuế 24/24 giờ trong ngày ở bất cứ nơi nào chỉ cần có kết nối mạng với cơ quan thuế và có chứng thư số đã giảm hẳn thời gian chờ trực mỗi tháng đến cơ quan thuế nộp tờ khai và đến Ngân hàng nộp tiền thuế vào NSNN. Góp phần giảm đáng kể số giờ kê khai nộp thuế theo lộ trình cắt giảm số giờ thực hiện TTHC thuế. Đồng thời, đảm bảo số liệu kê khai, nộp thuế của DN được chính xác và thống nhất giữa các ngành Thuế, Ngân hàng và Kho bạc…

Với kết quả từ công tác kê khai - nộp thuế điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi và môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

(T.H)