Xác định nhu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

(eFinance Online) -Sáng ngày 10/1, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí đã có buổi làm việc với Phái đoàn của Ngân hàng Thế giới nhằm thảo luận về "Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế".
Toàn cảnh buổi họp. Toàn cảnh buổi họp.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đại Trí cùng đại diện các đơn vị Vụ, Cục Bộ Tài chính, các thành viên Tổ công tác chuẩn bị Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế theo Quyết định số 2553/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế đã trình bày về phạm vi của các cấu phần dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế, cũng như dự kiến của Tổng cục Thuế về việc nâng cấp hệ thống CNTT trong tương lai. Theo đó, Dự án tập trung giải quyết ba vấn đề gồm:

Thứ nhất, phát triển thể chế, bao gồm các lĩnh vực về đánh giá chỉ tiêu thuế; nghiên cứu chính sách thuế tài sản; cơ cấu nguồn thu và phát triển tổ chức quản lý doanh nghiệp lớn với đủ chức năng thu.

Thứ hai, phát triển nghiệp vụ quản lý thuế, bao gồm: Tư vấn về thực trạng, yêu cầu tương lai quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế; Tư vấn hoàn thiện nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế trong khu cảnh tích hợp với các hệ thống phân tích, dự báo hiện đại; Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án, bao gồm: Nâng cao năng lực quản lý dự án và năng lực hỗ trợ triển khai dự án; Trang thiết bị phục vụ dự án; Tuyển tư vấn cá nhân hỗ trợ quản lý dự án; Kiểm toán độc lập dự án.

Xác định nhu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế ảnh 1 Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đại Trí cùng lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc Tổng cục Thuế
tham gia buổi họp. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan tới việc hỗ trợ hoạt động cải cách thuế về chính sách và quản lý thuế, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành Thuế. 

Đại diện của Ngân hàng Thế giới cũng như Tổng cục Thuế đều bày tỏ tin tưởng rằng, Dự án sẽ góp phần làm chuyển đổi hệ thống thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ chung của các hệ thống thuế hiện đại trên thế giới, cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

(T.Hằng)