Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng xuất khẩu

Vừa qua, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel đã có công văn gửi Tổng cục Thuế vướng mắc về cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng hóa xuất khẩu.

Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng xuất khẩu

Theo Tổng cục Thuế, tại khoản 2 điều 14 Chương III Thông tư 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Căn cứ quy định nêu trên, thời điểm xác định tính thuế TNDN đối với hoạt động buôn bán là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Như vậy, Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel ký hợp đồng để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì ngày xác định doanh thuế xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

(T.H)